С Окръжен съд
МОЛЯН
 Бързи 
Връзки
Ok
Окръжен съд - Смолян
Компетентност
Структура
Банкови сметки
Контакти
Доклади и декларации
Съдебни актове
Правила за публикуването на съдебните актове
Постановени съдебни актове
Централен уеб базиран интерфейс за публ. на съд. актове
Електронни услуги
Електронен портал
Насрочени дела
Новини
Информационен бюлетин
Обявления за публична продан
Частни съд. изпълнители
Държавни съд. изпълнители
Обяви
Профил на купувача
Вещи лица
Административен съд - гр. Смолян
Районен съд - гр. Девин
Районен съд - гр. Златоград
Районен съд - гр. Мадан
Районен съд - гр. Смолян
Районен съд - гр. Чепеларе
 Обяви  
 Обяви


30.04.2015 г.
Окръжен съд - Смолян обявява 30.04.2015 г. за „ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ“.

През този ден ще може да се запознаете с:

възможностите за предоставяне на съдебно-административни услуги и информация;
структурата на съдебната система, със спецификата на работата  на магистратите и с функциите на Окръжен съд – Смолян;
правилата за посещение в съда и за присъствие в съдебна зала;
интернет страницата на Окръжен  съд - Смолян  и с възможностите за получаване на информация от нея.
Ще  можете  да  присъствате  в съдебно заседание.


                                                    Очакваме Ви!


гр. Смолян, бул. България 16, тел.: 0301/ 62812, 60401, факс: 0301/62302  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР