С Окръжен съд
МОЛЯН
 Бързи 
Връзки
Ok
Окръжен съд - Смолян
Компетентност
Структура
Банкови сметки
Контакти
Доклади и декларации
Съдебни актове
Правила за публикуването на съдебните актове
Постановени съдебни актове
Централен уеб базиран интерфейс за публ. на съд. актове
Електронни услуги
Електронен портал
Насрочени дела
Новини
Информационен бюлетин
Обявления за публична продан
Частни съд. изпълнители
Държавни съд. изпълнители
Обяви
Профил на купувача
Вещи лица
Административен съд - гр. Смолян
Районен съд - гр. Девин
Районен съд - гр. Златоград
Районен съд - гр. Мадан
Районен съд - гр. Смолян
Районен съд - гр. Чепеларе
 Окръжен съд - Смолян    Контакти  
 Контакти

4700 гр. Смолян

бул. България №16

ел. поща dc_sm@mail.bg

Телефонен указател

Съдебен администратор тел.: 0301/62812; факс: 0301/62302
Главен счетоводител тел.: 0301/60421
Регистратура тел.: 0301/60414
Наказателно производство тел.: 0301/60429
Гражданско производство – първа инстанция тел.: 0301/60412
Гражданско производство – втора инстанция тел.: 0301/60400; 60418; факс: 0301/60476
Съдебни секретари тел.: 0301/60415; 60416; 60430
Фирмено деловодство тел.: 0301/60427
Информационен център тел.: 0301/60475

   

гр. Смолян, бул. България 16, тел.: 0301/ 62812, 60401, факс: 0301/62302  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР